RAYEX

繼電器 Relay

我們是一家專業、優質的電子零件供應商,提供卓越品質和服務。我們銷售各種電子零件,包括溫度開關、溫度保險絲、電流保險絲、可復式保險絲(PPTC)、熱敏電阻(NTC/PTC)、水泥電阻、繼電器、突波吸收器等。不論您的需求是什麼,我們都能提供最適合的解決方案,讓您的產品運行更加穩定可靠。

大功率繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
LB1 28 × 21.5 × 35AC 240V 15ADC 30V 15ACE,TUV,UL,CUL
LB2 28 × 21.5 × 35AC 240V 12ADC 30V 12ACE,TUV,UL,CUL
LB2H 28 × 21.5 × 34.5AC 240V 10ADC 30V 10ACE,TUV,UL,CUL
LB4H 28 × 21.5 × 34.5AC 240V 5ADC 30V 5ACE,TUV,UL,CUL
LY3 27.5 × 31 × 34.5AC 250V 10ADC 28V 10A 
LY4 27.5 × 41 × 35.5AC 250V 10ADC 28V 10A 
MK 33.6 × 33.6 × 52.8

AC 250V 10ADC 30V 10A


 
JQX 50.5 × 42.2 × 55.3

AC 250V 40ADC 30V 40A


 
J53 38 × 34.5 × 50

AC 250V 10ADC 28V 10A


 
LB2H-T 28 × 21.5 × 34.5AC 240V 10ADC 30V 10ACE,TUV,UL,CUL
LB4H-T 28 × 21.5 × 34.5AC 240V 5ADC 30V 5ACE,TUV,UL,CUL
LB2-T 28 × 21.5 × 35AC 240V 12ADC 30V 12ACE,TUV,UL,CUL 

車用繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
AM1 22 × 15.8 × 24.1DC 14V 20A
AM2 28 × 23 × 30 DC 14V 30A 
AM3 30 × 30 × 25DC 14V 80A 
AM4 Φ28.5 × 40DC 14V 22A 
AM5 18.2 × 17.4 × 13.8DC 14V 20A×2 
AM6 12 × 12.9 × 9.9NO:DC 14V 20ANO:DC 14V 15A 
AM7 14.3 × 7.5 × 13.8DC 14V 25A 
LA 26 × 21.5 × 20DC 14V 40A 
LQ 16 × 12.5 × 14DC 14V 20ADC 14V 6A×2 
LD-F 28 × 28 × 25DC 14V 40A 
LD-P 28 × 28 × 25DC 14V 40A 
LD-B 28 × 28 × 25DC 14V 40A 
LDN 27 × 23 × 25DC 14V 40A 
LE-FW 21.5 × 16 × 17DC 24V 15ATUV
LEG-F 19.5 × 15.8 × 15AC 120V 15ADC 24V 15AUL,CUL,TUV
LR 14.5 × 13 × 17.2DC 14V 15ADC 14V 2×10A 

固態繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
solid-rsr1    
SOLID-RSR2    

通用繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
RMA . 20.5 × 10.6 × 15.61A:
AC 250V 5A
DC 30V 5A
AC 125V 10A
1C:
AC 250V 5A
DC 30V 5A
 
RMB 20.6 × 7.2 × 15.3AC 125V 5A
AC 250V 3A
DC 30V 3A 
 
RMD 30.4 × 16 × 26.0AC 250V 25A
AC 277V 20A
 
RA 30.4 × 16 × 26.0AC 125V 30A
AC 250V 20A 
UL,CUL
RB 16.5 × 22.2 × 11AC 125V 16A
DC 30V 16A
AC 250V 16A
UL,CUL
LMR1 29 × 12.5 × 15.5AC 250V 10
ADC 30V 10A 
TUV,UL,CUL
LMR2 29 × 12.5 × 15.5AC 250V 5A
DC 30V 5A
TUV,UL,CUL
LMR1H 29 × 12.5 × 15.5AC 125V 20
ADC 30V 16A
AC 250V 16A
TUV,UL,CUL
LM1 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 12A
DC 30V 12A 
TUV,UL,CUL
LM2 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 5A
DC 30V 5A
TUV,UL,CUL
LMIH 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 16A
AC 125V 20
ADC 30V 20A 
TUV,UL,CUL
LMP1 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 5A
DC 30V 5A
TUV,UL,CUL
LMP2 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 5A
DC 30V 5A
TUV,UL,CUL
LMP1H 29.4 × 12.5 × 25.5AC 250V 16A
AC 125V 20A
DC 30V 20A 
TUV,UL,CUL
L90 27.5 × 24 × 151A:
AC 240V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL
L90-W 31.8 × 27.4 × 19.71A:
AC 240V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL 
L901 32 × 27.4 × 27.51A:
AC 250V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL
L902 32 × 27.4 × 19.41A:
AC 250V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL
L903 50 × 27.4 × 27.71A:
AC 240V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL
L904 32.5 × 27.4 × 27.91A:
AC 240V 30A
AC 277V 20A
DC 30V 20A
1C:
AC 277V 20A
DC 30V 20A
TUV,UL,CUL
L905 50 × 32.2 × 34.0AC 250V 30A 

微型繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
R 14 × 9.0 × 5.0AC 125V / 0.5 A
DC 30V / 1 A
 
RS. 20.2 × 9.8 × 11.5AC 125V / 1.0 A
DC 24V / 2 A
UL,CUL
RSY 12.5 × 7.5 × 9.7AC 125V / 0.5A
DC 24V / 1.0A
UL,CUL
LU 15.5 × 10.5 × 11.2AC 120V 3A
DC 24V 3A
UL,CUL
LUZ 15.5 × 10.5 × 11.2AC 120V 3A
DC 24V 3A
UL,CUL
LC 18.5 × 15.3 × 10.4
AC 125V 12A
AC 250V 10A
DC 30V 10A
 
LEG 19.5 × 15.8 × 15AC 120V 10A
DC 24V 10A
AC 240V 10A
TUV,UL,CUL
LT 21.8 × 16.8 × 14.2AC 120V 10A
DC 24V 10A
AC 240V 6A
TUV,UL,CUL
LUH 15.5X11.2X10.5AC120V/DC24V 2A
AC240V 1A
UL CUL
LU . H 15.5 × 10.5 × 11.2AC120V/DC24V 5A
AC240V 2.5A
 

磁簧繼電器

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
R1-00 19.0 × 7.0 × 5.0Switch Current 0.5ACarry Current 1.0AUL
R1-50 19.0 × 7.0 × 5.0Switch Current 0.5ACarry Current 1.0AUL
R2 19.9 × 7.62 × 5.5Switch Current 0.5ACarry Current 1.0AUL
R3 19.9 × 7.62 × 5.5Switch Current 0.5ACarry Current 1.0AUL

繼電器座

項目外觀產品尺寸觸點負載產品描述
PT-080  Fit to LB1 / LB2
PTF-08A-A  Fit to LB2
PTF-08A-E  Fit to LB2
PY-080  Fit to LB2H
PYF-08A-A  Fit to LB2H
PYF-08A-E  Fit to LB2H
PY-140  Fit to LB4H
PYF-14A-A  Fit to LB4H
PYF-14A-E  Fit to LB4H
PYC-P  Fit to LB series
PYC-A1  Fit to LB series
PTF-14A  Fit to LY4 series
RS-M01  Fit to LM1 / LMP1 / LMR1
RS-M02  Fit to LM2 / LMP2 / LMR2
PYC-M  Fit to LM / LMP series
RS-M03  Fit to LM1 / LMP1 / LMR1
RS-M04  Fit to LM2 / LMP2 / LMR2
US-08   
RS-D01  Fit to LD / LDN series
RS-D02  Fit to LD / LDN series
RS-D03  Fit to LD / LDN series
PF-083A  Fit to MK2 series
PF-113A  Fit to MK3 series
PF-085A  Fit to MK2 series